Benerink Private Lease

Private lease is een andere manier om een auto ter beschikking te hebben zonder dat deze van u is. Met Private Lease kunt namelijk een bijna nieuwe of zelfs splinternieuwe auto rijden, voor een vast bedrag per maand.
Benerink Lease is aangesloten bij het keurmerk Private Lease. Het Keurmerk Private Lease is hét kwaliteitskeurmerk om betrouwbaar een private leasecontract af te sluiten.

Wat is inbegrepen?
In het vaste maandbedrag zijn kosten voor onderhoud, reparatie, verzekeringen (WA en Casco), pechhulp, vervangend vervoer (na 72 uur) en wegenbelasting inbegrepen. Behalve de brandstof regelt de leasemaatschappij alles!

De periode dat u wilt leasen, kunt u zelf bepalen, maar varieert meestal tussen de 12 en 48 maanden.

Rekenvoorbeeld bij beëindiging van het leasecontract

Stel u heeft een leasecontract gesloten voor 48 maanden en maximaal 10.000 kilometers per jaar. De leaseprijs is € 300 per maand. Na 40 maanden wilt u graag het leasecontract beëindigen. De auto heeft tot dan toe gemiddeld 10.000 kilometers per jaar gereden (zoals overeengekomen in het leasecontract).

Methode 1
Als het contract was doorgelopen had u nog 8 keer de leaseprijs van € 300 betaald, dat is € 2.400. Omdat u de lease voortijdig wilt beëindigen is de maximale opzegvergoeding 50% over de € 2.400, dat is € 1.200.

Methode 2
Daarnaast kijken we wat de leaseprijs was geweest als u bij aanvang direct een looptijd van 40 maanden had gekozen. Stel dat de leaseprijs bij 40 maanden € 320 zou zijn. Dan heeft u 40 maanden € 20 per maand (€ 320 min € 300) te weinig betaald, dat is in totaal € 800.

In dit geval is de tweede methode voor u voordeliger, daarom brengen we een opzegvergoeding van € 800 in rekening.

De opzegvergoeding (en overige openstaande bedragen) moet bijgeschreven staan op ons bankrekeningnummer op de gewenste einddatum (inleverdatum auto), anders loopt het leasecontract door.

Aandachtspunt
Wanneer je binnen nu en 4 jaar van plan bent een huis te kopen is een private lease contract van invloed op de aanvraag van een hypotheek.

Downloads

 

Zit u te denken om een auto te Private Leasen? Dan kan de volgende informatie goed van pas komen. U vindt hiernaast alles wat u nog meer moet weten over Private Lease. Natuurlijk kan het zijn dat u nog met vragen zit. Onze Private Lease experts zitten daarom klaar om uw vragen te beantwoorden, maar ook om te kijken wat het beste bij u past.

Onderstaande documenten zijn beschikbaar met behulp van het programma: Adobe Acrobat reader. U kunt dit programma gratis gebruiken.

Onze aanbieding, altijd transparant en volledig!

 

Als Private Lease wordt aangeboden dan bevat de aanbieding minimaal de volgende onderdelen:

 • Het merk, het type en de uitvoering van het voertuig;
 • De overeengekomen duur van de leaseperiode;
 • Het overeengekomen aantal kilometers, op jaarbasis;
 • Het bij aanvang van de leaseovereenkomst geldende termijnbedrag;
 • De meerkilometerprijs, of als het bedrag daarvan afhankelijk is van het
 • Aantal meerkilometers, de maximale meerkilometerprijs.

 

 

 

 

BENT U NIET TEVREDEN?

 

We besteden veel aandacht aan de kwaliteit van onze dienstverlening.

Toch kan het zijn dat u daar niet tevreden over bent. Wij stellen het op prijs als u ons dit laat weten, want het geeft ons de mogelijkheid om
onze dienstverlening verder te verbeteren. Uw klacht nemen we heel serieus en handelen we op correcte en adequate wijze af.

Ontevreden? Maak uw ontevredenheid kenbaar via het klachtenformulier.

Een andere mogelijkheid is een brief sturen naar:

Autobedrijf Benerink
t.a.v. Benerink Lease
Postbus 25
7570 AA Oldenzaal

Vermeld dan dezelfde gegevens – als het online klachten formulier – in uw brief. U kunt natuurlijk ook contact opnemen met uw contactpersoon.

Uw naam *

Adres *

Woonplaats *

Telefoonnummer *

Uw email *

Contractummer en/of kenteken leaseauto *

Uw klacht *

KLACHTEN

 

Wat beschouwen wij als een klacht?

Elke uiting van ongenoegen over de gang van zaken bij Benerink Lease wordt door ons als klacht gezien. Daarbij kan er sprake zijn van ontevredenheid over de dienstverlening, de service of onze communicatie met u. Maar ook als u onze handelwijze als onvoldoende klantvriendelijk ervaart of als u niet te spreken bent over ons product. Laat het ons weten, zodat we onze dienstverlening verder kunnen verbeteren.

De afhandeling van uw klacht

Uw klacht wordt neergelegd bij de leidinggevende van de afdeling waar uw klacht betrekking op heeft. Deze leidinggevende zorgt voor registratie van uw klacht en wijst een klachtbehandelaar aan. Binnen tien werkdagen na uw melding ontvangt u van de klachtenbehandelaar een bericht met een oplossing voor uw klacht. Mochten wij binnen die termijn nog geen standpunt kunnen bepalen, dan laten we u weten waarom dit zo is en wanneer u een reactie kunt verwachten.
Heeft u vragen gedurende de periode dat de klacht in behandeling is? Neemt u dan gerust contact op met uw contactpersoon.

Onafhankelijke klachteninstantie De geschillencommissie Private Lease

Deze commissie behandelt klachten van consumenten tegen bedrijven die auto’s leasen (langdurig) aan particulieren.
Welke klachten behandelt de commissie Private Lease?
De belangrijkste onderwerpen die de commissie kan behandelen zijn:

 • De service van de leasemaatschappij
 • De uitleg van het leasecontract
 • De kwaliteit van het leasevoertuig
 • Beëindiging (of tussentijdse ontbinding) van het leasecontract
 • Geschillen over schade aan het voertuig bij inlevering
 • Betalingsgeschillen, bijvoorbeeld over de wijziging van het maandbedrag
Klachtenafhandelingsprocedure

Benerink Lease acht het van groot belang dat een doorzichtig traject rond de binnenkomst, de afhandeling en de op verbetervoorstellen gerichte analyse van klachten, leidt tot een verdere optimalisering van haar dienstverlening. Zij heeft hiertoe in hoofdlijnen de navolgende procedure ontwikkeld:

 1. Nadat wij een klacht hebben ontvangen en geregistreerd, wordt een klachtenbehandelaar benoemd. Deze informeert de klager persoonlijk over de inhoudelijk wijze van afhandeling van de klacht. Klachten gericht aan de directie worden door de directie zelf beantwoord.
 2. De klachtenbehandelaar streeft ernaar binnen tien werkdagen na uiting van de klacht tot formulering van een standpunt over te gaan en klager daarover te berichten.
 3. Soms is het voor de klachtbehandelaar niet mogelijk binnen tien werkdagen een standpunt te formuleren. In dat geval voorziet hij de indiener in ieder geval van een tussenbericht met de aankondiging op welk tijdstip hij alsnog inhoudelijk zal reageren.
 4. De klachtenbehandelaar beargumenteert zijn standpunt zo volledig mogelijk, met vermelding van alle onderdelen van de klacht, zoals deze oorspronkelijk zijn verwoord.
 5. Klachten, die kunnen worden herleid tot een tekortkoming in de door Benerink Lease geleverde diensten en/of producten, kunnen worden vertaald naar een binnen de organisatie voor te stellen procesaanpassing.

PECHHULP

 

Pech onderweg

Bij stranding door pech of schade kunt u direct bellen met de hulpdienst van de leaseafdeling op nummer 026 – 35 53 368

Contact met Benerink Lease

U kunt ons een mail sturen via onderstaand contactformulier.
Tijdens kantoortijden (8.30 – 17.30 uur) zijn wij telefonisch bereikbaar op 088 – 37 41 715 voor vragen over:

 • Schade aan uw leaseauto?
 • Onderhoud voor uw leaseauto?
 • Facturen die u heeft ontvangen?
 • Een lease-offerte of leasecontract?
Acceptatieproces

Voor de acceptatie en toetsing bij BKR werken we samen met EDR.
Als u tijdens het acceptatieproces vragen heeft kunt u contact opnemen met EDR via telefoonnummer 070 – 4525310 of via e-mail acceptatie (at) edrcs.nl.

 

Uw naam *

Uw email *

Onderwerp *

Uw bericht

U kunt ook direct met ons mailen, via info@benerink.nl. Ons bezoek adres is Hinmanweg 1 – 7575 BE Oldenzaal.

We staan voor u klaar!

© 2017-2018 - Benerink Lease | Private Lease
Disclaimer - Privacy policy
Ondanks de zorg die aan deze website is besteed
kunnen er geen rechten aan worden ontleed.